Co leczymy laparoskopowo?

JAKIE CHOROBY KOBIECE MOŻNA LECZYĆ LAPAROSKOPOWO?

ENDOMETRIOZA

Endometrioza jest chorobą, która wymaga dokładnej inspekcji jamy otrzewnowej. Zmiany, które podejrzewamy w badaniu ginekologicznym, często są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Właśnie laparoskopia jest złotym standardem w diagnostyce i leczeniu tej choroby. Jest obecnie rekomendowaną przez wszystkie stowarzyszenia leczenia endometriozy metodą pierwszego wyboru. Umożliwia precyzyjne usunięcie zmian, torbieli czekoladowych, zrostów i odtworzenie anatomii narządów miednicy mniejszej. Oprócz ogromnych korzyści w kwestii precyzji, daje doskonalszy dostęp do chorych obszarów, zmniejsza ryzyko zrostów pooperacyjnych.

Wiadomo, że endometrioza to niezwykle podstępna, nawrotowa, skomplikowana i wielopostaciowa choroba, przez to w procesie jej leczenia trzeba używać precyzyjnych mikronarzędzi, sprytnych technik usuwania chorych tkanek oraz wyraźnego, powiększonego wielokrotnie obrazu w technologii HD, żeby móc ocenić i zniszczyć nawet najmniejsze i najbardziej ukryte ogniska. Słowem, jest to trudny przeciwnik który wymaga specjalnych środków. Takie możliwości daje tylko nowoczesna laparoskopia.

TORBIELE I GUZY JAJNIKÓW

Dzięki laparoskopii zmiany torbielowate i guzowate usuwane są precyzyjnie i delikatnie, najczęściej z zachowaniem tej części jajnika, która jest zdrowa i może nadal pełnić swoją funkcję w ciele kobiety. Tkanki usunięte można bezpiecznie wyjąć i przesłać do badania histopatologicznego. Oznacza to, że jeśli chirurg stwierdza ryzyko po odpreparowaniu tkanek, to wkłada je do specjalnego woreczka (endobag) worków i wyciągane są bez ryzyka rozsiewu chorych komórek. 

NIEPŁODNOŚĆ

Kiedy nie wiemy, co tak naprawdę jest przyczyną niepowodzeń w staraniach o zajście w ciążę, laparoskopia diagnostyczna jest często bardzo pomocną metodą w postawieniu diagnozy. Dzięki zabiegowi oceniamy dokładnie anatomię narządu rodnego oraz oceniamy drożność jajowodów.

MIĘŚNIAKI MACICY

Mięśniaki macicy przy użyciu techniki laparoskopowej usuwane są dokładnie i z minimalną utratą krwi w porównaniu do operacji klasycznych. Zachowanie trzonu macicy po usunięciu mięśniaka pozwala na plany macierzyńskie. Laparoskopowo usuwa się także trzon macicy, w przypadkach kiedy liczne zmiany mięśniakowate nie pozwalają bezpiecznie pozostawić całej macicy.

INNE CHOROBY MACICY

Laparoskopowe usunięcie macicy w przypadkach nadmiernych krwawień z macicy, szczególnie w okresie menopauzy, gdy inne metody nie przynoszą efektu powoduje dużo mniejsze obciążenie dla organizmu pacjentki niż klasyczne metody chirurgiczne. Laparoskopia jest również metodą stosowaną w niektórych chorobach nowotworowych, gdzie precyzja usuwania zmian ma jeszcze większe znaczenie dla zdrowia pacjentki.

ZROSTY POOPERACYJNE I POZAPALNE

Laparoskopia umożliwia odtworzenie prawidłowych anatomicznie struktur jajowodów i jajników. W operacjach endoskopowych usunięcia przegrody macicy laparoskopia daje możliwość kontroli głębokości wycięcia przegrody. Dzięki temu zabieg jest bardzo precyzyjny i bezpieczny.

WYPADANIE MACICY, WYPADANIE POCHWY

…słowem zaburzenia statyki narządu rodnego. To wielki temat, o którym się nie mówi, a który ogromnie utrudnia życie i obniża komfort codziennego funkcjonowania milionów kobiet, zarówno młodych, po przebytych porodach, jak i dojrzałych, w okresie menopauzy. Laparoskopowe metody leczenia wypadania macicy dają szansę na powrót radości życia sprzed choroby.

LECZENIE CIĄŻY POZAMACICZNEJ

U pacjentek z rozpoznaniem ciąży pozamacicznej, stanu zagrożenia życia z powodu ryzyka pęknięcia jajowodu i krwotoku wewnętrznego, operacja laparoskopowa jest narzędziem diagnostycznym dla potwierdzenia rozpoznania. Zarazem umożliwia wyleczenie pacjentki, przy minimalnej inwazyjności zabiegu i utracie krwi.